Het £ teken voor het Britse pond

De Britse pond is één van de belangrijkste munten van de wereld. We schrijven “£” als we deze munteenheid bedoelen. Maar waar komt dit teken eigenlijk vandaan?


£, een gestileerde L
Het £-teken is de gestileerde L van Libra, het Latijnse woord voor het gewicht van een Romeinse pond. In de loop der tijd werd Libra ook de naam van een munt met een bepaald gewicht en waarde. Het woord pond komt van het Latijnse pondus. Dat betekent gewicht in het algemeen. In de 18de eeuw zijn de Engelsen de gestileerde L als schriftelijk symbool voor hun munten gaan gebruiken. In het algemeen spraakgebruik heette de munt altijd pond. De Britse pond heeft een Belgische connectie. Die gaat terug tot Karel de Grote!

Karel de Grote, ‘Belg’ van geboorte

Karel de Grote is in 748/779 geboren in Herstal. De stad aan de Maas was belangrijk in het Frankische Rijk als knooppunt van de wegen naar Maastricht, Luik en Aken. De voorouders van Karel de Grote hadden er hun burcht. Hijzelf is er in 748 of 749 geboren. Hij volgde zijn vader Pepijn de Korte in 786 als Koning der Franken op. In 800 kroonde Paus Leo III hem in Rome tot Keizer van het Roomse Rijk. Karel verbleef graag in Herstal.   

De invoering van het pond als munteenheid
Karel reguleerde het geld in zijn rijk. Hij voerde de pond in als munteenheid. De Karolingische pond was van zilver. Een pond was 20 schellingen. Een schelling was 12 penningen.

De invoering van de Engelse pond
De Engelse Koning Athelstan voerde in 928 de Engelse pond in zijn rijk in als munteenheid. De munt was net als de Karolingisch pond onderverdeeld in 20 shilling, waarbij elke shilling weer 12 pence waard was. Je kon in het Engeland van Athelstan voor een pond 15 koeien kopen. Dan was je een rijk man. De Engelsen, met hun gevoel en eerbied voor traditie, hebben hun pond in deze onderverdeling gehandhaafd tot 1971. Toen werd de munt decimaal. De Britse munteenheid is nog steeds de pond, met als symbool £.