Privacy
We stellen het op prijs dat u klant bent van Het Belgische Munthuis en dat u interesse hebt in de producten die wij aanbieden. Het is voor ons belangrijk dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat hun privacy op een veilige en verantwoorde manier wordt gewaarborgd, in overeenstemming met de privacywetgeving en andere toepasselijke wetgeving in België.
Hieronder volgt een meer gedetailleerde beschrijving hoe Het Belgische Munthuis hiervoor zorgdraagt.

Welke rechtsgrond bestaat er voor het verwerken van persoonsgegevens?
De rechtsgrond die we gebruiken om persoonlijke informatie over u te verwerken, is mogelijk gebaseerd op:

  • Nakoming van een contractuele verplichting, bijvoorbeeld als u iets bij ons hebt gekocht voor bezorging bij u als persoon.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bewaren van boekhoudkundige documenten
  • Een gerechtvaardigd belang dat u redelijkerwijs kunt verwachten in het kader van onze activiteiten als bedrijf en onze interactie met u die geen significante invloed heeft op uw privacy, bijvoorbeeld het gebruik van de aankoopgeschiedenis om andere producten te vinden waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn en het gebruik van opgeslagen informatie in het geval van contact met onze klantenservice.
  • Toestemming, bijvoorbeeld als u zich hebt aangemeld voor een van onze elektronische nieuwsbrieven.

Welke persoonlijke informatie we verzamelen, gebruiken en opslaan
Het Belgische Munthuis is verantwoordelijk voor de verwerking van alle informatie die we hebben die aan u als persoon kan worden gekoppeld.

Wanneer u een klantrelatie met Het Belgische Munthuis aangaat en bij ons winkelt, vragen wij u om uw volledige naam, adres, e-mail en telefoonnummer door te geven. We slaan de persoonlijke informatie die u ons verstrekt op om de klantrelatie te beheren, zoals het afhandelen van bestellingen, leveringen, betalingen en daaraan gerelateerde vragen, en om u relevante informatie en aanbiedingen te sturen.

Bij het online bestellen slaat Het Belgische Munthuis informatie op die verband houdt met de bestellingen die u doet, bijvoorbeeld technische informatie zoals type pc/mobiel, besturingssysteem, browser en IP-adres. We doen dit om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Zie ‘Gebruik cookies’ voor meer informatie.

Wanneer u bij ons winkelt, vinden transacties zoals bestellingen, leveringen en facturering plaats. Dit is boekhoudkundige informatie die we moeten opslaan. Deze informatie is ook belangrijk zodat we u kunnen helpen bij eventuele latere vragen aan onze klantenservice.

Als u contact opneemt met onze klantenservice, slaan we informatie over deze gesprekken op. We doen dit om bij latere vragen terug te kunnen grijpen op eerdere communicatie.

We verzamelen ook informatie van anderen, via openbare bronnen (adresinformatie, telefoonnummer, mobiel nummer, leeftijd, geboortedatum) en hebben procedures voor het bijwerken van adres- en klantinformatie.

U kunt zien welke persoonlijke informatie we over u hebben opgeslagen via Mijn pagina of door contact op te nemen met onze klantenservice.

 

Gebruik van cookies
Op onze sites gebruiken we cookies, een klein bestand dat op uw computer staat. Zo'n bestand bevat alleen informatie en verandert uw computer niet.

We gebruiken drie verschillende soorten cookies; technische cookies die nodig zijn om onze website te gebruiken, voorkeuren en statistische cookies waarmee u uw gebruikerservaring kunt optimaliseren en cookies die marketing en follow-up op websites mogelijk maken.

Een van onze cookies slaat gebruikersinformatie op terwijl u zich in onze online winkel bevindt. We doen dit om veiligheidsredenen en om uw gebruikerservaring op de site te verbeteren. Deze informatie wordt na het einde van de gebruikerssessie verwijderd.

Als u geen toegang tot deze diensten wilt hebben, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. U kunt ook alle opgeslagen cookies via de browser verwijderen. Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functies op onze website mogelijk niet werken.

Met wie we persoonlijke informatie delen
We delen persoonlijke informatie met onze serviceproviders en partners voor zover nodig om u diensten te verlenen. Dit zijn leveranciers en partners die helpen bij de distributie van goederen, gedrukte informatie en marketing, klantcommunicatie zoals klantenservice en telefonische verkoop, kredietbeheer en het bijwerken van klantinformatie.

We delen de informatie ook met andere bedrijven in onze groep voor zover nodig voor interne administratieve doeleinden.

Het delen van persoonsgegevens is onderworpen aan gegevensverwerkingsovereenkomsten die ervoor zorgen dat onze leveranciers en partners ook handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

We verkopen of delen uw persoonlijke gegevens niet aan/met externe partijen.

Hoelang we persoonlijke informatie bewaren
Volgens de Belgische wetgeving is Het Belgische Munthuis verplicht om bepaalde informatie ten minste zeven jaar na het einde van het boekjaar te bewaren.

Na het einde van de klantrelatie behouden we uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en aankoopgeschiedenis, zodat we u later een bevredigende service kunnen bieden in geval van terugkoop, klachten, verzekeringszaken en andere vragen. Tenzij u staat ingeschreven in het BEL ME NIET MEER register of ons hebt laten weten dat u niet wenst te worden gecontacteerd, willen we u aanbiedingen en informatie kunnen geven over onze producten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

Als u uit ons klantenbestand wilt worden verwijderd, geven onze klantmanagers de voorkeur aan een marketingbeperking in plaats van een verwijdering van uw gegevens. Dit komt u ten goede. In gevallen waarin we externe adreslijsten gebruiken voor marketingdoeleinden, hebben we de mogelijkheid om klanten uit te sluiten die geen aanbiedingen van ons willen. Wanneer we alle persoonlijke gegevens zouden verwijderen kunnen we dit niet garanderen. Als het bovenstaande niet van toepassing is, zullen we de persoonlijke gegevens anonimiseren en de aankoopgeschiedenis behouden voor statistisch gebruik en analyse.

Veiligheid
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een veilige werkomgeving.

Onze site maakt gebruik van een SSL-certificaat (voor HTTPS) coderingstechnologie. Dit certificaat zorgt er onder meer voor dat niemand de uitgewisselde informatie tussen de website en bezoekers kan lezen of wijzigen. Het versleutelt al uw persoonlijke informatie zodat deze niet via het internet kan worden gelezen.

Betaling
Wanneer u bij ons winkelt, kiest u of u achteraf wilt betalen of direct per (krediet)kaart (Bancontact, VISA, Maestro, MasterCard, American Express, Paypal) wilt betalen. Als u via onze website met een kaart betaalt, wordt u doorverwezen naar onze partner MultiSafePay, de toonaangevende leverancier van betalingsoplossingen in onze regio. Alle kaartinformatie is gecodeerd en niemand anders kan uw kaartnummer, naam of adres in handen krijgen wanneer de bestelling via internet wordt verzonden. Voor elke bestelling krijgen we altijd toestemming van de kaartleveranciers. Wanneer u kiest voor betaling achteraf, behouden wij ons het recht voor om een vooruitbetaling te vragen afhankelijk van uw aankoopgeschiedenis en betaalgedrag.

Marketing en toestemming
Om informatie over uw interessegebieden, voorkeurscommunicatiekanalen op te slaan en u aan te melden voor nieuwsbrieven, hebben we de toestemming van u als klant nodig. We krijgen toestemming via onze website, antwoordcoupons, telefoon en per brief. U geeft vrijwillig toestemming en u kunt deze op elk moment intrekken door contact op te nemen met onze klantenservice via
078 / 790 002 of een
e-mail te sturen naar
info@munthuis.be, op ‘Mijn pagina’ of door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan onze elektronische nieuwsbrieven.

Ons klantenbestand definieert een klant als actieve of passieve klantrelatie en onze klantcommunicatie wordt op basis hiervan afgehandeld. Een actieve klantrelatie houdt in dat een klant in de afgelopen 12 maanden ten minste één aankoop heeft gedaan, leveringen in een collectie in de afgelopen 12 maanden heeft ontvangen of nog steeds wacht op leveringen in een collectie. Als u ons uw toestemming hebt gegeven of een actieve klantrelatie met ons heeft, gaan we ervan uit dat u geïnteresseerd bent in het ontvangen van informatie en aanbiedingen van ons, zoals nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en servicemail. Om via onze website te winkelen, moet u uw e-mailadres registreren, zodat we u een orderbevestiging kunnen sturen en u op de hoogte kunnen houden van uw bestelling. In het geval van een onvolledig bestelproces online, sturen we naar onze actieve klanten of klanten die eerder toestemming hebben gegeven om marketing via e-mail te willen ontvangen, een service-e-mail met een link naar het winkelwagentje.

Afmelden en registreren
Als klant heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor gerichte aanbiedingen en telefonische verkoop. Bij marketing aan klanten met een actieve klantrelatie en/of die ons toestemming hebben gegeven, worden geadresseerde aanbiedingen ontdubbeld tegen het BEL ME NIET MEER register en tegen ons eigen bestand. Bij marketing aan klanten met een passieve klantenrelatie of het huren van externe adreslijsten wordt de adreslijst tegen het centrale BEL ME NIET MEER register ontdubbeld. We hebben momenteel gedeeltelijk handmatige oplossingen voor het ontvangen van afmeldingen op aanbiedingen en nieuwsbrieven, maar we verwerken alle afmeldingen continu.


Toegangsrechten, rectificatie, verwijdering, verwerkingsbeperkingen en gegevensoverdraagbaarheid
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om ons te vragen wat voor soort gegevens we over u hebben opgeslagen, de bron van deze gegevens en hoe deze gegevens zijn gebruikt. U hebt het recht om een ​​kopie te ontvangen van de gegevens die we over u hebben opgeslagen en om te vragen dat deze gegevens worden verwijderd, worden gecorrigeerd of dat de verwerking wordt beperkt. Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere rechtspersoon (gegevensoverdraagbaarheid).

Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden ingediend en gericht aan het onderstaande adres. Om privacy redenen zullen we legitimatie moeten vragen voordat we specifieke persoonlijke informatie specificeren of verzenden.

Als u uw gegevens wilt bijwerken, dient u een schriftelijk verzoek in aan:

Het Belgische Munthuis BV
Bisschoppenhoflaan 384, bus 3
2100 Antwerpen (Deurne)

Of: privacy@munthuis.be

Eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Het Belgische Munthuis kunnen worden gericht aan de gegevensbeschermingsautoriteit. Stuur uw ingevuld formulier per mail naar contact@pd-gba.be of per post ter attentie van de GBA Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.