De mythische verhalen rond het ontstaan van het Amerikaanse Dollarteken

Het wereldberoemde teken voor de Dollar $ is nauw verbonden met de muntgeschiedenis van de V.S.
Het wordt geschreven met één of twee strepen door de ‘S’ en er bestaan meerdere verklaringen hoe het teken is ontstaan. Ik laat graag aan u over welke theorie u de meest waarschijnlijke vindt. Van een aantal keek ik zelf persoonlijk reuze op.

Theorie 1 Het Dollarteken komt van de Peso’s
Het Dollarteken ontstond als afkorting voor de Mexicaanse of Spaanse Peso’s of piasters, ofwel Realen van acht. Deze waren tot 1857 een wettig betaalmiddel in de VS. Men schreef hen kort als “Ps” voor Peso’s. De P werd gaandeweg een verticale streep met de “S” erdoorheen en zo zou het Dollarteken zijn ontstaan. 

Een andere verklaring die hier ook uit voortkomt is dat het $-teken staat voor een 8 met een streep erdoor. De 8 verwijst ook hier naar de hierboven genoemde peso's of piasters, ofwel stukken van acht.

Theorie 2 – De zuilen van Hercules
Een andere uitleg begint met ‘onze’ Keizer Karel V. Deze verklaring stelt dat het dollarteken voorkomt uit de “S” vormige banier om de “Zuilen van Hercules” op het wapen van Karel V. De Zuilen van Hercules zijn volgens de overlevering de rots van Gibraltar aan de Europese zijde en de berg Ceuta aan de overzijde in Marokko.

De halfgod Hercules richtte ze volgens de mythe op als de uiterste grens van de antieke wereld. Er zou “Non plus Ultra” op staan: ‘tot hier en niet verder’.

Karels wapen stelt deze ‘Zuilen’ voor als twee Griekse zuilen. “Non plus Ultra” werd “Plus Ultra”: ‘verder dan dit uiterste punt’. Dat motto slingert in een S-vormige banier om de zuilen. Het geeft aan dat de straat van Gibraltar vanaf Karels tijd de toegang was tot de nieuwe werelden van Amerika en Azië.

De Realen van achten hebben het Spaanse wapen met de pilaren op de keerzijde. Men zou de munten zijn gaan aanduiden door de pilaren van het wapen voor te stellen als twee verticale strepen. De banier werd een S er doorheen en voilà: het latere dollarteken was geboren.

2 prachtige theorieën kiest u zelf welke theorie uw voorkeur heeft. Feit blijft dat het Dollarteken sinds zijn bestaan is uitgegroeid tot een symbool van de “vrije westerse wereld”, voor liberalisme en voor ondernemerschap en macht.

De mythische verhalen rond het ontstaan van het Amerikaanse Dollarteken
De keerzijde van de Spaanse Peso met de zuilen met banieren.