België na de Tweede Wereldoorlog

In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land helemaal bevrijd werd van de Duitse bezetter. In feite is ons land tweemaal bevrijd. Tussen twee september en drie november 1944 werden de Duitsers verjaagd. 16 december 1944 waren ze onverwacht terug in de Ardennen. Ze vochten er in een laatste wanhoopspoging om via dit Ardennenoffensief uiteindelijk de havens van Antwerpen te bereiken. Was hen dat gelukt dan konden ze de bevoorrading van de geallieerden stoppen en had de oorlog waarschijnlijk veel langer geduurd.

De koningskwestie 
Politiek raakte ons land na 1945 in een hevige politieke strijd rondom de terugkeer van Koning Leopold III. Die strijd eindigde pas toen Leopold in 1951 het koningschap overdroeg aan zijn 21-jarige zoon Boudewijn.

Positieve ontwikkelingen  
In de jaren van de wederopbouw na de verwoestende oorlogsjaren is de kiem gelegd voor de welvaart die we nu kennen. België was een van de oprichters van de Europese Unie, het belangrijkste orgaan van de E.U. Brussel huisvest vele instellingen van de Europese Unie en is in heel veel opzichten het centrum van de Unie. België doet ertoe in Europa.

De sociale zekerheid na 1945 
Ons land behoort tot de landen in de wereld die het beste voor zijn burgers zorgt. Zo is bijvoorbeeld elke Belgische burger zeker van goede medische zorg. Vooral na de tweede Wereldoorlog is een hoge staat van sociale zekerheid bereikt. Die kwam tot stand via vele verdragen en overeenkomsten. Onze regering sloot die met vele belangrijke maatschappelijke groepen zoals ons patronaat, de Belgische werknemers en vele belangengroepen. Dat is voor ons naast de vrijheid die we genieten zonder twijfel de grootste positieve verandering in onze levens na de Tweede Wereldoorlog.