U doet belangrijk werk!

Er zijn ontelbare redenen om munten te verzamelen. Gepassioneerde verzamelaars doen dat omdat ze een algemene interesse hebben in munten. Of omdat ze munten mooi vinden. Omdat ze belangstelling hebben voor geschiedenis of voor het ambacht, hoe men al meer dan 2500 jaar munten slaat. Verzamelaars weten dat munten spiegels zijn van het tijdperk waarin ze zijn ontstaan. Ze weten vaak heel veel over de munten die ze hebben en de specifieke munten die ze nog zoeken.

Kennis van munten
Veel verzamelaars zijn specialisten op hun specifieke verzamelterrein. Ze vormen een kritisch publiek. En dat zorgt ervoor dat wij bij het Belgische Munthuis nauwgezet met ons vak moeten omgaan. Daarom begeleiden we onze munten en uitgiften met leveringsbrieven, Certificaten van Echtheid en ‘Storycards’ en controleren we deze altijd zeer uitvoerig.

De verzamelaar als hoeder van ons erfgoed
Veel belangrijke stukken uit het verleden worden bewaard in musea. De collecties in deze musea zijn vaak ontstaan vanuit particuliere verzamelingen. De verzamelaar besefte het belang van bepaalde voorwerpen. Zij waren het die het bewaarde ook wanneer anderen ze afdankten omdat ze hun waarde niet juist in wisten te schatten. U doet dit ook met uw verzameling. U bewaart belangrijk erfgoed voor het nageslacht.

Munten
Munten verdwijnen na een tijd uit de roulatie. Als verzamelaar hebt u zeker en vast wel eens meegemaakt dat mensen nostalgische gevoelens uiten naar ons vroegere muntgeld wanneer u ze dat laat zien. Ze beseffen opeens wat we met onze eigen mooie Frank hebben achtergelaten toen we overgingen op de Euro. U houdt met uw verzameling de geschiedenis van- en met deze munten levend.

Munten verbinden ons met onze voorouders
Wij bewaren een gouden 20 Frankstuk van Leopold I niet alleen omdat we het een heel mooie munt vinden. Onze voorouder gebruikten dezelfde munt om eten te kopen voor de familie. Of ze betaalde er de meubelmaker mee die de kast maakte die al tientallen jaren in het bezit van uw familie is.

Welke reden u precies heeft om munten te verzamelen is geheel aan u. Maar weet dat u belangrijk werk verricht in het behoud van ons nationale en internationale erfgoed.